Andrew Northrop will be visiting EMS to film a portrait of the beloved Buchla 200 system. This will be shot on 16mm film with a Bolex H16 camera that he looks after and teaches on as the Film & Media Technician at the Slade School of Fine Art in London.

"The Buchla & the Bolex share a lot of characteristics. They are both meticulously crafted machines that have made a lasting impact on their respective fields. Their unique qualities are apparent right away, and they offer so much for long-term users. Most importantly, they continue to function and have collected many indications of human use on their surfaces over many years. These are the tactile qualities I hope to capture when filming EMS's system close up!", says Andrew.


https://ajn.xyz

Andrew

Måndagen den 2:a maj uppgraderas EMS studiobokningssystem (English below)

Det innebär att man inte kommer att kunna boka tid, bekräfta sin bokning eller se bokningar i systemet under tiden uppgraderingen sker.
Bokningar för datum efter den 2:a maj ligger kvar i systemet.

Ditt nuvarande lösenord är inte giltigt i det uppgraderade bokningssystemet. Klicka på "Byt lösenord" första gången du loggar in för att skapa ett nytt lösenord med 8 tecken, både bokstäver och siffror. Skriv ned lösenordet. Lösenordet kommer inte vara synligt för EMS administratörer.

Vi hoppas att arbetet fortlöper smidigt och att ni kan navigera i det nya gränssnittet. Alla nuvarande funktioner finns kvar men kan se annorlunda ut. Om allt går bra är det nya systemet på plats redan på eftermiddagen den 2:a maj.

 

On Monday 2nd of May, the studio booking system will be upgraded.

This means that you will not be able to book a studio, confirm your booking or view bookings in the system during the upgrade.
Studio bookings made for dates after 2nd of May will remain in the system.

Your current password will not be valid in the upgraded booking system. When you log into the upgraded system for the first time click "Change password" to create a new password with 8 characters, mixing both letters and numbers. Write down the password. The password will not be accessible to EMS' administrators.

We hope the upgrade goes smoothly and that you will be able to navigate the new interface. All current functions will remain but may look different. If all goes well, the new system will be in place as early as the afternoon of 2nd May.

 


Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya åtgärder mot spridningen av Covid-19 som träder i kraft 23 december kommer EMS tillsvidare att:

* Inte tillåta möten i våra lokaler
* Inte tillåta samarbetspartners på EMS eller i studios
* Införa munskyddstvång i EMS gemensamma utrymmen och med tekniker i studio

Regler om handhygien och social distansering gäller som tidigare.
Mer information om Folkhälsomyndighetens nya åtgärder finns här: https://is.gd/dKR1kRDue to the Swedish Public Health Agency's new measures agains the spread of Covid-19, which enter into force on 23 December, EMS will

• Not allow meetings on our premises
• Not allow studio collaborators at EMS 
• Ask that a face mask be used in EMS common areas, or when working with an EMS studio assistant in the studios

Rules on hygiene and social distancing apply as before.
More information on the Swedish Public Health Agency's new measures can be found here: https://is.gd/dKR1kR

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas från och med den 1 september 2021.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. 
Riktlinjerna mejlas ut separat till studions användare.

Under september kommer även information rörande ombokningar av internationella gäster att skickas ut per mejl till berörda tonsättare.
Möjligheten att söka till Artist in Residence program skjuts upp tills vidare.

För frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.se

Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2021!
 1 2

Elektronmusikstudion EMS will reopen from September 1, 2021.

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion.
The new guidelines is sent by e-mail to the studio users.

During September, information regarding rescheduling of international residences will be sent by e-mail to those concerned.
Call for applications to Artist in Residence program is closed until further notice.

If any questions contact: info@elektronmusikstudion.se

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

 

Förlängd stängning av EMS studiorEMS is temporarily closed Facebook

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. 

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.se

 

Extended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact: info@elektronmusikstudion.se

 

 

Som tidigare meddelats avled tonsättaren Tommy Zwedberg den 19 januari i år efter en längre tids sjukdom.

Läs gärna kollegan André Chinis fina minnestext på Föreningen Svenska Tonsättares hemsida.

https://fst.se/artikel/till-minne-av-tommy-zwedberg

foto Johan Ljungström Sveriges Radio beskuren web

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att tonsättaren Anders Blomqvist avlidit efter en tids sjukdom. Anders Blomqvist föddes 1956 och skulle redan som ung högstadielev från Uppsala komma att besöka Elektronmusikstudion EMS lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Intrycken från studiebesöket skulle bli en avgörande startpunkt för ett livslångt engagemang som tonsättare och vapendragare för den elektroakustiska musiken. Några år efter besöket sökte han sig till EMS där han började studera elektronmusik för Lars-Gunnar Bodin och Rolf Enström. Han skulle själv komma att tjänstgöra i ett flertal olika roller och många av dagens tonsättare har mött honom som entusiasmerande lärare eller har på annat sätt fått ta del av hans kunnande och yrkesskicklighet. Som tonsättare framhävde han aldrig sig själv men efterlämnade en sparsmakad verkkatalog med unika elektronmusikkompositioner. Samarbeten med Josef Doukkali ledde till flera bildspel som räknas till några av genrens verkliga klassiker. Anders Blomqvist skulle också tidigt bilda ett livslångt arbetslag med kollegan Åke Parmerud, ett samarbete som skulle få avgörande betydelse för elektronmusikens geografiska spridning i Sverige.

Göran Bergendal beskrev Anders Blomqvist som "rikskänd som en positiv, skicklig och självuppoffrande allt-i-allo för en hel genre”. Anders Blomqvist hade en förmåga att i alla lägen smitta omgivningen med energi, han lärde oss att aldrig ge upp och att hålla publiken i fokus.

Anders Blomqvist lämnar efter sig ett stort tomrum men ett tomrum som alltid kommer att lysa av hans varma leende och goda humör hos alla som minns honom personligen och särskilt oss som fick åtnjuta privilegiet att jobba vid hans sida. För en yngre generation kommer hans musik för alltid att finnas kvar som ett monument över en livsgärning i musikens tjänst.

Mats Lindström, Studiochef EMS

 

Foto: Johan Ljungström, Sveriges Radio 

 

 

 

 

EMS is temporarily closed Facebook

Förlängd stängning av EMS studior

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. Vi planerar att öppna igen efter jul- och nyårshelgerna förutsatt att situationen tillåter det.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.seExtended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. For the time being the studio is closed until after the Christmas and New Year holidays, but this period might be extended depending on how the situation develops.

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact:info@elektronmusikstudion.se

 

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas för tonsättare baserade i Sverige från och med den 17 augusti 2020. EMS öppnar för internationella residens från och med den 1 september.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. Riktlinjerna mejlas ut till studions användare separat.


Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2020! 

Elektronmusikstudion EMS has reopened for composers based in Sweden starting August 17 2020.
EMS will reopen for International Residencies on September 1st. 

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion. The new guidelines have been sent by mail to the studio users.

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS studior håller fortsatt stängt till och med 16 augusti med anledning av det pågående utbrottet av Covid-19. 

EMS öppnar för internationella residens 1 september.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med information i samband med återöppningen. 

Vi önskar alla EMS’ användare en skön sommar! 

Elektronmusikstudion EMS will remain closed until August 16 due to the ongoing outbreak of Covid-19. 

EMS will reopen for International Residencies on 1 September. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs.

The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with more information in connection with the reopening. 

We wish all EMS’ users an enjoyable summer!

EMS is temporarily closed Facebook