Meet Halldór Úlfarsson at EMS on Monday 27 May talking halldorophone, his electro acoustic string instrument for feedbacking strings.

Halldór Úlfarsson (1977, IS) an Icelandic artist and designer, educated in Finland and the UK. He lives in Iceland but has a workshop in Athens Greece where he has been developing the halldorophone, his electro acoustic string instrument for feedbacking strings.

The talk at EMS will be about taking the halldorophone expressed in a handful of prototypes, through an intense development phase in recent years. Specifically where the idea for the instrument came from, how it has changed and what has become clear its strengths are.

Halldór worked on a prototype of the instrument during a residency at EMS in 2013.

The talk is free, but please confirm that you are coming by sending an e-mail to: info@elektronmusikstudion.se
The number of places are limited.

🎫Free entrance
📆 27 May at 16–17.00
📍Elektronmusikstudion EMS, Söder Mälarstrand 61

1 2

Capacity Please note capacity for this workshop is extremely limited! It is also possible to drop-in for a few hours.
Please fill in this form to participate.

Description In this two hour, beginner-friendly & drop in-friendly workshop, Lil Data will teach you the basics of live coding music - making music with code in real-time - using the browser-based tool strudel.cc. Only a laptop, headphones and enthusiasm are required! By the end of the workshop, you will have an understanding of how to write patterns of sounds, notes, samples, synths, audio effects and more. Once everyone has grasped the basics, we will use Strudel to live code EMS’ spatial audio systems and modular synthesizers!

What to bring Laptop, charger and headphones

Location Conference Room & Studio 4, Elektronmusikstudion EMS
Söder Mälarstrand 61, 118 25 Stockholm

Date and Time 14:00-18:00, Tuesday 16 April

Contact & Bio
jack@hi.is +345 779 8943

I am a postdoctoral research fellow at the Intelligent Instruments Lab. I have a doctorate in Media and Arts Technologies from Queen Mary University of London, where I studied in Prof. Andrew McPherson's Augmented Instruments Lab. During my PhD I was a Visiting Scholar at Georgia Tech under Prof. Jason Freeman. Before then, I was a Research Engineer at ROLI after graduating with a BSc in Music, Multimedia & Electronics from the University of Leeds. My research interests include embodied interaction, craft practice and design cognition. I also produce, perform and live code music as Lil Data, as part of the PC Music record label.

 

ems livecoding83 kopia

 

 

Utställningen visas på Scenkonstmuseet 1 December 2023 - 1 September 2024

(In English below)

 
Elektronmusikstudion, EMS, i Stockholm är ett av världens äldsta och främsta fästen för elektronisk musik och ljudkonst. Det här är historien om en utopisk framtidsvision, ny teknik som ska rädda världen och en statlig storsatsning på elektronmusik.

EMS utstallningen toppsnurra 1280x425 3

 

(English below)

Moderna Museet leder arbetet med 2024 års upplaga av den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Lap-See Lam (Sverige) har bjudits in för att skapa ett allkonstverk, och tillsammans med museet har hon utsträckt inbjudan till konstnären Kholod Hawash (Finland) och tonsättaren Tze Yeung Ho (Norge). Tillsammans presenterar de en experimentell opera, ett audiovisuellt äventyr, om att befinna sig i ett tillstånd av förlust och längtan, om myters föränderlighet och om att förenas i mångspråkighet.

Lap-See Lam låter förvandla Nordiska paviljongen i Venedig till ett drakskepp befolkat av mytologiska vattenvarelser som söker efter sina rötter. Med hjälp av ett magiskt segel – en väv av berättelser – försöker skeppets passagerare hitta till en plats i det förgångna.

Inspelningarna sker under hösten och vintern 2023/2024 på EMS i Stockholm med en ensemble som består av internationellt verksamma sångare, musiker och skådespelare. Konstbiennalen i Venedig pågår 20 april–24 november 2024.

laps

From left: Tze Yeung Ho (Norway), Kholod Hawash (Finland), Lap-See Lam (Sweden). Photo: Robert Schittko

Artikelbild EMS blå

 Med hjälp av designbyrån Familjen STHLM har EMS nu fått en ny visuell identitet som hämtar inspiration från de analoga modulärsyntarnas värld med deras kopplingar, vågformer och elektronik.

Detta är resultatet av ett djupgående projekt där Statens musikverk, som EMS är en del av, tagit fram nya varumärkesstrategier för alla sina verksamheter samt låtit ta fram nya visuella identiteter.

 

With the help of the design agency Familjen STHLM, EMS has now received a new visual identity that draws inspiration from the world of analog modular synthesizers, with their connections, waveforms, and electronics.

This is the result of a comprehensive project in which Statens musikverk, of which EMS is a part, developed new brand strategies for all its operations and had new visual identities created.

Andrew Northrop will be visiting EMS to film a portrait of the beloved Buchla 200 system. This will be shot on 16mm film with a Bolex H16 camera that he looks after and teaches on as the Film & Media Technician at the Slade School of Fine Art in London.

"The Buchla & the Bolex share a lot of characteristics. They are both meticulously crafted machines that have made a lasting impact on their respective fields. Their unique qualities are apparent right away, and they offer so much for long-term users. Most importantly, they continue to function and have collected many indications of human use on their surfaces over many years. These are the tactile qualities I hope to capture when filming EMS's system close up!", says Andrew.


https://ajn.xyz

Andrew

Måndagen den 2:a maj uppgraderas EMS studiobokningssystem (English below)

Det innebär att man inte kommer att kunna boka tid, bekräfta sin bokning eller se bokningar i systemet under tiden uppgraderingen sker.
Bokningar för datum efter den 2:a maj ligger kvar i systemet.

Ditt nuvarande lösenord är inte giltigt i det uppgraderade bokningssystemet. Klicka på "Byt lösenord" första gången du loggar in för att skapa ett nytt lösenord med 8 tecken, både bokstäver och siffror. Skriv ned lösenordet. Lösenordet kommer inte vara synligt för EMS administratörer.

Vi hoppas att arbetet fortlöper smidigt och att ni kan navigera i det nya gränssnittet. Alla nuvarande funktioner finns kvar men kan se annorlunda ut. Om allt går bra är det nya systemet på plats redan på eftermiddagen den 2:a maj.

 

On Monday 2nd of May, the studio booking system will be upgraded.

This means that you will not be able to book a studio, confirm your booking or view bookings in the system during the upgrade.
Studio bookings made for dates after 2nd of May will remain in the system.

Your current password will not be valid in the upgraded booking system. When you log into the upgraded system for the first time click "Change password" to create a new password with 8 characters, mixing both letters and numbers. Write down the password. The password will not be accessible to EMS' administrators.

We hope the upgrade goes smoothly and that you will be able to navigate the new interface. All current functions will remain but may look different. If all goes well, the new system will be in place as early as the afternoon of 2nd May.

 

Från och med idag, onsdag den 9 februari, upphör restriktionerna i samband med Covid -19 på EMS och du behöver inte längre använda munskydd eller vara vaccinerad för att arbeta i våra studios. Däremot ska du såklart inte besöka oss om du är sjuk och har feber, hosta eller andra tydliga förkylningssymptom.

Medföljande samarbetspartners i studiorna är återigen välkomna och som vanligt ska de anmälas till personalen i förväg till info@elektronmusikstudion.se
Varje användare ansvarar för att den medföljande samarbetspartnern följer EMS regler.

EMS lokaler får åter användas för gruppträffar och möten. Begränsningen av antalet studiotimmar per användare kvarstår.

Vi ser fram emot att kunna träffa er alla på EMS igen!


As of today, Wednesday February 9, the Covid -19 restrictions at EMS will be removed and you will no longer need a face mask or be vaccinated to work in our studios. However, you should of course not visit us if you are unwell and have a fever, cough or other obvious cold symptoms.

You are welcome to bring collaboration partners into the studios again and, as always, you must notify the EMS staff in advance to info@elektronmusikstudion.se
Each user is responsible for the accompanying partner following EMS rules.

EMS premises may again be used for group meetings. The limit on the number of studio hours per user remains.

We look forward to seeing you all at EMS again!


Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya åtgärder mot spridningen av Covid-19 som träder i kraft 23 december kommer EMS tillsvidare att:

* Inte tillåta möten i våra lokaler
* Inte tillåta samarbetspartners på EMS eller i studios
* Införa munskyddstvång i EMS gemensamma utrymmen och med tekniker i studio

Regler om handhygien och social distansering gäller som tidigare.
Mer information om Folkhälsomyndighetens nya åtgärder finns här: https://is.gd/dKR1kRDue to the Swedish Public Health Agency's new measures agains the spread of Covid-19, which enter into force on 23 December, EMS will

• Not allow meetings on our premises
• Not allow studio collaborators at EMS 
• Ask that a face mask be used in EMS common areas, or when working with an EMS studio assistant in the studios

Rules on hygiene and social distancing apply as before.
More information on the Swedish Public Health Agency's new measures can be found here: https://is.gd/dKR1kR

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas från och med den 1 september 2021.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. 
Riktlinjerna mejlas ut separat till studions användare.

Under september kommer även information rörande ombokningar av internationella gäster att skickas ut per mejl till berörda tonsättare.
Möjligheten att söka till Artist in Residence program skjuts upp tills vidare.

För frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.se

Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2021!
 1 2

Elektronmusikstudion EMS will reopen from September 1, 2021.

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion.
The new guidelines is sent by e-mail to the studio users.

During September, information regarding rescheduling of international residences will be sent by e-mail to those concerned.
Call for applications to Artist in Residence program is closed until further notice.

If any questions contact: info@elektronmusikstudion.se

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

 

Förlängd stängning av EMS studiorEMS is temporarily closed Facebook

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. 

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.se

 

Extended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact: info@elektronmusikstudion.se

 

 

Som tidigare meddelats avled tonsättaren Tommy Zwedberg den 19 januari i år efter en längre tids sjukdom.

Läs gärna kollegan André Chinis fina minnestext på Föreningen Svenska Tonsättares hemsida.

https://fst.se/artikel/till-minne-av-tommy-zwedberg