Från och med idag, onsdag den 9 februari, upphör restriktionerna i samband med Covid -19 på EMS och du behöver inte längre använda munskydd eller vara vaccinerad för att arbeta i våra studios. Däremot ska du såklart inte besöka oss om du är sjuk och har feber, hosta eller andra tydliga förkylningssymptom.

Medföljande samarbetspartners i studiorna är återigen välkomna och som vanligt ska de anmälas till personalen i förväg till info@elektronmusikstudion.se
Varje användare ansvarar för att den medföljande samarbetspartnern följer EMS regler.

EMS lokaler får åter användas för gruppträffar och möten. Begränsningen av antalet studiotimmar per användare kvarstår.

Vi ser fram emot att kunna träffa er alla på EMS igen!


As of today, Wednesday February 9, the Covid -19 restrictions at EMS will be removed and you will no longer need a face mask or be vaccinated to work in our studios. However, you should of course not visit us if you are unwell and have a fever, cough or other obvious cold symptoms.

You are welcome to bring collaboration partners into the studios again and, as always, you must notify the EMS staff in advance to info@elektronmusikstudion.se
Each user is responsible for the accompanying partner following EMS rules.

EMS premises may again be used for group meetings. The limit on the number of studio hours per user remains.

We look forward to seeing you all at EMS again!