foto Johan Ljungström Sveriges Radio beskuren web

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att tonsättaren Anders Blomqvist avlidit efter en tids sjukdom. Anders Blomqvist föddes 1956 och skulle redan som ung högstadielev från Uppsala komma att besöka Elektronmusikstudion EMS lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Intrycken från studiebesöket skulle bli en avgörande startpunkt för ett livslångt engagemang som tonsättare och vapendragare för den elektroakustiska musiken. Några år efter besöket sökte han sig till EMS där han började studera elektronmusik för Lars-Gunnar Bodin och Rolf Enström. Han skulle själv komma att tjänstgöra i ett flertal olika roller och många av dagens tonsättare har mött honom som entusiasmerande lärare eller har på annat sätt fått ta del av hans kunnande och yrkesskicklighet. Som tonsättare framhävde han aldrig sig själv men efterlämnade en sparsmakad verkkatalog med unika elektronmusikkompositioner. Samarbeten med Josef Doukkali ledde till flera bildspel som räknas till några av genrens verkliga klassiker. Anders Blomqvist skulle också tidigt bilda ett livslångt arbetslag med kollegan Åke Parmerud, ett samarbete som skulle få avgörande betydelse för elektronmusikens geografiska spridning i Sverige.

Göran Bergendal beskrev Anders Blomqvist som "rikskänd som en positiv, skicklig och självuppoffrande allt-i-allo för en hel genre”. Anders Blomqvist hade en förmåga att i alla lägen smitta omgivningen med energi, han lärde oss att aldrig ge upp och att hålla publiken i fokus.

Anders Blomqvist lämnar efter sig ett stort tomrum men ett tomrum som alltid kommer att lysa av hans varma leende och goda humör hos alla som minns honom personligen och särskilt oss som fick åtnjuta privilegiet att jobba vid hans sida. För en yngre generation kommer hans musik för alltid att finnas kvar som ett monument över en livsgärning i musikens tjänst.

Mats Lindström, Studiochef EMS

 

Foto: Johan Ljungström, Sveriges Radio 

 

 

 

 

EMS is temporarily closed Facebook

Förlängd stängning av EMS studior

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. Vi planerar att öppna igen efter jul- och nyårshelgerna förutsatt att situationen tillåter det.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.seExtended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. For the time being the studio is closed until after the Christmas and New Year holidays, but this period might be extended depending on how the situation develops.

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact:info@elektronmusikstudion.se

 

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas för tonsättare baserade i Sverige från och med den 17 augusti 2020. EMS öppnar för internationella residens från och med den 1 september.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. Riktlinjerna mejlas ut till studions användare separat.


Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2020! 

Elektronmusikstudion EMS has reopened for composers based in Sweden starting August 17 2020.
EMS will reopen for International Residencies on September 1st. 

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion. The new guidelines have been sent by mail to the studio users.

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!