Elektronmusikstudion EMS is available to both Swedish and foreign professional composers and sound artists in the field
of electroacoustic music and sound
 art and is intended for non-commercial activities.

EMS, a part of Musikverket/Swedish Performing Arts Agency, reserves the right to determine access to EMS and its studios,
and access to the premises will be granted  for a limited period.


The work environment at EMS is dependent on cooperation and respect between persons based at the premises, both between
Users and between Users and personnel. You will be asked to sign a User Agreement once you are accepted for a residency at EMS.

If a User fails to follow the regulations set out in EMS’ User Agreement and its appendices Musikverket /EMS may without
prior notice decide to restrict access, temporarily suspend or terminate the EMS User Agreement . 

Personnel shall be notified of any accompanying partners in advance. Users are responsible for ensuring that any accompanying
person follows EMS’ rules. Users may not transfer their key to another studio user. When working at EMS out of hours,
Users must always be booked in a studio/ conference room. 

Food and drink may not be consumed in the studios, and a ban on alcohol applies to the premises. Smoking indoors is not permitted.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Professionella elektronmusiktonsättare och ljudkonstnärer, både svenska och utländska, kan få tillgång till Elektronmusikstudion. EMS,
som är en del av Musikverket, är avsett för ickekommersiell verksamhet. EMS och Musikverket förbehåller sig rätten att avgöra
tillgången till EMS och dess studior, och access till lokalerna ges för en begränsad period.

Arbetsmiljön på EMS är beroende av samarbete och respekt mellan dem som vistas i lokalerna, både användare emellan och
mellan användare och personal.      

I samband med att en användare får tillgång till EMS kommer användaren att bli ombedd att skriva under ett användaravtal.

Om en användare inte följer föreskrifterna i EMS användaravtal och dess bilagor kan Musikverket/EMS, utan föregående varning,
besluta om begränsat tillträde, tillfällig avstängning eller uppsägning av EMS användaravtal. 

Medföljande samarbetspartners ska anmälas till personalen i förväg. Användare ansvarar för att en medföljande
samarbetspartner följer EMS regler. Nyckeln är personlig och får inte lånas ut. Vid vistelse på EMS utanför kontorstid måste
användaren alltid vara inbokad i en studio/konferensrummet. 

Förtäring av mat och dryck är inte tillåten i studiorna och alkoholförbud gäller.
 Rökning är förbjuden inomhus.