Sedan 1960 har EMS bedrivit omfattande kursverksamhet i form av introduktionskurser, fortbildningskurser och enskilda workshops.
EMS kurser vänder sig till dig som vill lära dig att skapa elektroakustisk musik och ljudkonst. Kurserna ger introduktion till den elektroakustiska musikens historia, repertoar, estetik samt teknisk och musikalisk kännedom för vidare självständigt arbete i våra studios. 

 


Introduktionskursen  Ansökningsomgången är stängd

Introduktionskursen är första steget i en serie av kurser som gradvis ger möjlighet till att börja jobba i studion på egen hand. 
K
ursen introducerar till Elektronmusikstudions historia, presenterar ett antal estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på musikens utveckling samt ger repertoarkännedom.
Kursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen som är nästa utbildningssteg.
 

Tid: Måndagar kl.18-20:30 under perioden 30 augusti - 4 oktober 2021
Plats: Elektronmusikstudion, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. (Obs! Om situationen med anledning av Covid-19 kräver det, sker kursen online).
Lärare: Susanne Skog
Kursavgift: 3375 kr (inkl.moms)

Kursplan och genomförande
Introduktionskursen introducerar till Elektronmusikstudions historia och den elektroakustiska musikens och ljudkonstens historia och utveckling. Kursen ger repertoarkännedom och presenterar musiktekniska framsteg, akustiska experiment, sociokulturella strömningar och estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på den elektroniska musikens framväxt.

Kursen undervisas i helgrupp främst i form av föreläsningar och lyssningssessioner i våra studior.
Undervisningen sker på svenska.
Inga förkunskaper krävs.
Introduktionskursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen.

 

Lektion 1 (30/8)  Rundvandring i EMS studior. EMS bakgrund, historia och nuvarande organisation. 
Lektion 2 (6/9)    Den elektroakustiska musikens förhistoria, studiornas framväxt, tidiga instrument, futuristiska bullermanifest, konkret musik. 
Lektion 3 (13/9)  Inspelningsteknologin, minimalism, fluxus.
Lektion 4 (20/9)  Radioegen konst, hörspel och text-ljudkomposition.
Lektion 5 (27/9)  Synthesizers, datorer, MIDI och fältinspelningar.
Lektion 6 (4/10)  Den elektroakustiska musiken och ljudkonsten i samtiden. Landskapsskiss över 2000-talet

Läs mer om kursen, villkor och gå vidare till ansökningsformuläret via länken längre ner på sidan. 
 

Nästa ansökningsomgång öppnar under hösten 2021.

 

 


Grundkursen  Ansökningsomgången är stängd

Kursen syftar till att ge tillräcklig teknisk och musikalisk kännedom för självständigt arbete i våra studios.
Kursen genomförs i grupp och består av teoretiska och praktiska genomgångar, lyssningsexempel, övningar, hemuppgifter
och eget arbete i våra studios.
Kursen avslutas med gemensam konsert med uppspelning av verk skapade under kursen.
Grundläggande datorvana krävs samt tillgång till egen laptop och ett par hörlurar.

För att söka till Grundkursen behöver du först genomföra Introduktionskursen.

 

Tid: Tisdagar kl.18.00-21:00 under perioden 14 september – 7 december, 2021 (Obs! Om kursen inte kan genomföras pga Covid-19 kommer kursen flyttas fram till våren 2022).
Plats: Elektronmusikstudion, Söder Mälarstrand 61, Stockholm  
Lärare: Kajsa Lindgren, Julia Giertz, Daniel M Karlsson  
Kursavgift: 5625 kr (inkl.moms)  
Förkunskapskrav: Kursen riktar sig till dig som genomfört Introduktionskursen på EMS. Grundläggande datorvana krävs samt tillgång till egen laptop och ett par hörlurar. Undervisningen sker på svenska. 
 
Kursplan och genomförande  
Kursen syftar till att ge tillräcklig teknisk och musikalisk kännedom för självständigt arbete i EMS studior. Kursen genomförs i grupp och består av teoretiska och praktiska genomgångar, lyssningsexempel, övningar, hemuppgifter och eget arbete i våra studior. I kursen ingår slutuppgiften att komponera ett kortare stycke. Kursen avslutas med akusmatisk konsert med uppspelning av styckena. 
 
Block 1 
Lektion 1  Praktisk studiointroduktion 
Lektion 2  Ljudlära  
Lektion 3  Mikrofoner och inspelning, DAW
Lektion 4  Fältinspelning
 
Block 2 
Lektion 5  Syntes  
Lektion 6  Syntar, Buchla  
Lektion 7  Buchla 
Lektion 8  MIDI  
 
Block 3 
Lektion 9   Mixning I
Lektion 10 Mixning II
Lektion 11 Gemensam kompositionslektion  
Lektion 12 Liveelektronikensemble  
Lektion 13 Redovisning slutuppgift, avslutningskonsert  

 

 

Läs kursplan, villkor, betalningsvillkor och gå vidare till ansökningsformuläret via länken längre ner på sidan. 

Nästa ansökningsomgång öppnar under hösten 2021.

 


 

Patterns in SuperCollider with SuperClean   Call for applications is closed
is not your average SuperCollider course.

SuperColliderHT21 
 
  

When: Every other Thursday kl.18.30-20.30 (CET Stockholm) August 19 – December 19, 2021
Where: Online via Zoom
Teacher: Daniel M Karlsson
Language: English
Fee: 2500 SEK (incl. VAT)
Application deadline: May 23, 2021

Prerequisities
The course is open to everyone regardless of geographical location.
The course does not require or presuppose any experience with programming or even with making music.
SuperCollider and SuperClean can be installed on Mac, Linux or even on Windows and is, in theory, OS agnostic.
The teacher uses Mac OS but is familiar with Linux and Windows to a lesser extent.
Linux and Windows users should expect to do all of the operating system specific heavy lifting themselves. 

Course plan and implementation

    • Get sat up to have SuperCollider automagically boot with sensible defaults.
    • Sequence your own samples in a CPU efficient way without all the hassle.
    • Use the built in effect chain, FM and additive synths to find your personal sound.
    • Integrate best practices regarding safety into a workflow you know you can trust.

All of the above and more on day one. The course aims to get everyone over the initial threshold to a place where they are using SuperCollider with confidence and personal expressivity. Through its unique approach of focusing exclusively on the Patterns paradigm, and providing something truly expressive to sequence, the course offers unparalleled coherence and approachability.

 

Isn't SuperCollider just for 1337 hax0rz and genius types?
Regardless if this is your first or umpteenth time trying to get into SuperCollider this course will not only get you there, but make sure you stay there.

 

Why should I learn SuperCollider when I can do anything in my DAW of choice?
Really though, can you?
Throughout the course we will explore new approaches to making music and organizing sound in powerful and abstracted ways.  

Through the use of algorithmic composition, defining musical outcomes through parameterization and generative design concepts, together we'll uncover emergent behaviour far beyond the confines of linearity. Countless infinities of variation to be constructed with ease from an elegant subset of a uniquely powerful language.

 

About the teacher
Daniel M Karlsson is a composer focused primarily on texture and timbre.
Works extensively with algorithmic composition.
www.danielmkarlsson.com/superclean-installparty
www.github.com/danielmkarlsson/superclean

 

 

Application and terms
When you send your application you will receive a confirmation that it has been registrated.
After the selection process, an admission letter will be emailed to you.
When offered a seat at the course, you need to confirm that you want to attend the course no later than May 30, 2021
A few days later you will recieve another email with the invoice.
The fee must be paid in advance to participate in the course.

Cancellation
Cancellation must be received in writing by email no later than May 30, 2021
If canceled on June 1 or closer to the start of the course, 100% of the course fee will be charged. 

Payment
The fee must be paid in advance to participate in the course.
The payment must be done by direct wire transfer to our bank in Sweden. 
The payment must be made in Swedish currency SEK.
It's not possible to pay by PayPal or similar.

Selection
Elektronmusikstudion is part of Musikverket (Swedish Performing Arts Agency)
Musikverket is a gender-integrated authority with a gender equality and norm-critical perspective throughout its activities.
If selection for the course has to be made, the selection will be based accordingly with Musikverket’s perspectives.

Canceled or rescheduled course
Elektronmusikstudion reserves the right to cancel the course, change dates for lectures, teachers and course fee. If this happens, you will be notified by email.
Any paid course fees will be refunded if course is canceled. No other compensation is paid.

Non-attendance
If you miss a lecture there is no possibility to repeat the lecture free of charge later in the course, or receive financial compensation for the missed lecture.

Course certificate
Course certificate can be submitted on request if you have had an attendance of at least 70% of the course and completed the final task.
 

For inquaries about the course, please contact Education Coordinator at Elektronmusikstudion: