Sedan 1960 har Elektronmusikstudion bedrivit omfattande kursverksamhet i form av introduktionskurser, fortbildningskurser och enskilda workshops.
Våra kurser vänder sig till dig som vill lära dig att skapa elektroakustisk musik och ljudkonst. Kurserna ger introduktion till den elektroakustiska musikens historia, repertoar, estetik samt teknisk och musikalisk kännedom.

 


Introduktionskursen   Ansökan för kursen är stängd. Nästa kurstillfälle är hösten 2023. Ansökan öppnar våren 2023

 

Introduktionskursen är första steget i en serie av kurser som gradvis ger fördjupning inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten. 
K
ursen introducerar till Elektronmusikstudions historia, presenterar ett antal estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på musikens utveckling samt ger repertoarkännedom.
Kursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen som är nästa utbildningssteg.
 

Tid: Måndagar kl.18-20:30 under perioden 23 januari -  27 februari, 2023
Plats: Elektronmusikstudion, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. (Observera, kursen sker online om situationen med anledning av Covid-19 eller andra omständigheter kräver det).
Lärare: Susanne Skog
Kursavgift: 3375 kr (inkl.moms)
Sista ansökningsdag: 25 november 2022. Gå till ansökan längst ned på sidan.

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs.

Kursplan och genomförande
Introduktionskursen introducerar till Elektronmusikstudions historia och den elektroakustiska musikens och ljudkonstens historia och utveckling. Kursen ger repertoarkännedom och presenterar musiktekniska framsteg, akustiska experiment, sociokulturella strömningar och estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på den elektroakustiska musikens framväxt.

Kursen undervisas i föreläsningsform med inslag av lyssningssessioner i våra studior.
Undervisningen sker på svenska.
Introduktionskursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen.

Lektion 1 (23/1)  Rundvandring i EMS studior. EMS bakgrund, historia och nuvarande organisation.
Lektion 2 (30/1)  Den elektroakustiska musikens förhistoria, studiornas framväxt, tidiga instrument, futuristiska bullermanifest, konkret musik. 
Lektion 3 (6/2)    Inspelningsteknologin, minimalism, fluxus.
Lektion 4 (13/2)  Radioegen konst, hörspel och text-ljudkomposition.
Lektion 5 (20/2)  Synthesizers, datorer, MIDI och fältinspelningar.
Lektion 6 (27/2)  Den elektroakustiska musiken och ljudkonsten i samtiden. Landskapsskiss över 2000-talet

 

Introduktionskursens lärare
Susanne Skog är ljudkonstnär, radioproducent, kulturjournalist och redaktör. 
www.susanneskog.se 
 


För frågor om kursen, kontakta Elektronmusikstudions utbildningskoordinator: lisa.stenberg@elektronmusikstudion.se

 

 

 


Grundkursen Ansökan för kursen är stängd. Nästa kurstillfälle är hösten 2023. Ansökan öppnar våren 2023

 

För att söka till Grundkursen behöver du först genomföra Introduktionskursen.
Grundkursen genomförs av teoretiska och praktiska genomgångar som syftar till att ge tillräcklig teknisk och musikalisk kännedom för att på egen hand skapa elektroakustisk musik. Under kursens gång har du möjlighet att jobba i våra studior. Därefter är du välkommen att ansöka om att arbeta på Elektronmusikstudion som svensk tonsättare https://elektronmusikstudion.se/work/artist-in-residence

 

Tid: Tisdagar kl.18.00-21:00 under perioden 24 januari – 18 april, 2023 (Obs! Om kursen inte kan genomföras pga Covid-19 eller annan oförutsedd anledning kommer kursen flyttas fram till hösten 2023).
Plats: Elektronmusikstudion, Söder Mälarstrand 61, Stockholm  
Lärare: Kajsa Lindgren, Julia Giertz, Daniel M Karlsson  
Kursavgift: 5625 kr (inkl.moms)  
Sista ansökningsdag: 18 december 2022. Gå till ansökan längst ned på sidan.
 
Förkunskapskrav: Kursen riktar sig till dig som genomfört Introduktionskursen. Grundläggande datorvana krävs samt tillgång till egen laptop och ett par hörlurar. Undervisningen sker på svenska. 

Kursplan och genomförande  

Kursen syftar till att ge tillräcklig teknisk och musikalisk kännedom för att självständigt skapa elektroakustisk musik. Kursen genomförs i grupp och består av teoretiska och praktiska genomgångar, lyssningsexempel, övningar, hemuppgifter och eget arbete i våra studior under kursens gång. I kursen ingår slutuppgiften att komponera ett kortare stycke. Kursen avslutas med gemensam uppspelning av slutuppgiften.

 
Block 1 
Lektion 1  (24/1)   Praktisk studiointroduktion 
Lektion 2  (31/1)   Ljudlära  
Lektion 3  (7/2)     Mikrofoner och inspelning, DAW
Lektion 4  (14/2)   Fältinspelning
 
Block 2 
Lektion 5  (21/2)  Syntes  
Lektion 6  (28/2)  Syntar, Buchla  
Lektion 7  (7/3)    Buchla 
Lektion 8  (14/3)  MIDI  
 
Block 3 
Lektion 9   (21/3) Digital ljudbearbetning
Lektion 10 (28/3) Digital ljudbearbetning
Lektion 11 (4/4)   Gemensam kompositionslektion  
Lektion 12 (11/4) Liveelektronikensemble 
 
Lektion 13 (18/4) Redovisning slutuppgift, uppspelning  

 

Kursens lärare

Kajsa Lindgren är kompositör och ljudkonstnär. Hennes arbete inkluderar elektroakustiska kompositioner och ljudinstallationer, liksom kompositioner för traditionella, akustiska instrument.  
https://kajsalindgren.com/ 

Julia Giertz är ljudkonstnär, kompositör och ljudtekniker. Hon arbetar ofta med de tredimensionella aspekterna av ljud och komponerar musik till scenkonst och installationer. Hon arbetar även som servicetekniker på Sveriges Radio. 
https://juliagiertz.info/ 

Daniel M Karlsson är tonsättare. Fokuserar främst på textur och klangfärg och arbetar mycket med algoritmisk komposition. 
http://danielmkarlsson.com/ 

 
För frågor om kursen, kontakta Elektronmusikstudions utbildningskoordinator: lisa.stenberg@elektronmusikstudion.se