EMS Artist in Residence program

EMS Artist in Residence program is available to professional composers and sound artists in the field of electroacoustic music and sound art based outside Sweden. The application form is only available during the application period.
EMS call for applications to the AiR program is open on 1-31 October, 2023.

EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten baserade utanför Sverige. Ansökningsformuläret är endast tillgänglig under ansökningsperioden. 
Ansökningsperioden är öppen 1-31 oktober 2023. 


Ansökan för tonsättare bosatta i Sverige/Application for composers resident in Sweden

Professionella tonsättare bosatta i Sverige kan ansöka om att arbeta i EMS studior via formuläret Ansökan svenska tonsättare längre ned på sidan.
Ansökningarna behandlas löpande. 

Professional composers resident in Sweden may apply to work in EMS studios via the form Application Swedish composers further down the page.
Applications are processed on an ongoing basis. 

 


Ansökan till Halldoresidens/Application for a Halldoresidence 

I juni 2022 hade EMS nöjet att ta emot en Halldorofon-prototyp från instrumentdesignern Halldór Úlfarsson. Instrumentet finns på EMS fram till
december 2023 och är tillgängligt för EMS-användare och besökande gästtonsättare. Halldór vill också göra det möjligt för professionella musiker
och tonsättare inom den 
elektroakustiska musiken och ljudkonsten som inte är EMS-användare att ansöka om ett kortare residens, upp till tio dagar,
för att utforska instrumentet i EMS studios.
 Att använda instrumentet och studion är gratis, men EMS stödjer inte residens ekonomiskt eller genom
att erbjuda boende.

Om du är intresserad av att arbeta med halldorofonen är du välkommen att ansöka nedan. Urvalet sker löpande.

In June 2022, EMS had the pleasure of receiving a prototype Halldorophone from its designer Halldór Úlfarsson. Until December 2023 the unique prototype
instrument will be available to EMS studio users and visiting Guest composers. Halldór would also like to make it possible for professional musicians and composers 
in the field of electroacoustic music and sound art who are not EMS users, to apply for a shorter residence (up to 10 days) to explore the instrument in EMS studios. The use of the instrument and the studio is free, but we do not support residencies financially or by offering accommodation. 

If you are interested in working with the halldorophone, please apply via the link below. Applications are selected continously.