Introduktionskursen   Ansökan är stängd. Öppnar under hösten 2024.


Introduktionskursen är första steget i en serie av kurser som gradvis ger fördjupning inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten. 
Kursen introducerar till Elektronmusikstudions historia, presenterar ett antal estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på musikens
utveckling samt ger repertoarkännedom.

Kursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen som är nästa utbildningssteg. 


Tid:
Måndagar kl.18-20:30 under perioden 26 augusti -  30 september 2024
Plats: Elektronmusikstudion, Söder Mälarstrand 61, Stockholm.
Lärare: Susanne Skog
Kursavgift: 3375 kr (inkl.moms)
Sista ansökningsdag: 19 maj 2024

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs. Den sökande ska vara lägst 18 år. Undervisningen sker på svenska.

Kursplan och genomförande
Introduktionskursen introducerar till Elektronmusikstudions historia och den elektroakustiska musikens och ljudkonstens historia och utveckling. Kursen ger repertoarkännedom och presenterar musiktekniska framsteg, akustiska experiment, sociokulturella strömningar och estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på den elektroakustiska musikens framväxt.

Kursen undervisas i helgrupp i föreläsningsform med inslag av lyssningssessioner i våra studior.
Introduktionskursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen.

Lektion 1 (26/8)  Rundvandring i EMS studior. EMS bakgrund, historia och nuvarande organisation.
Lektion 2 (2/9)    Den elektroakustiska musikens förhistoria, studiornas framväxt, tidiga instrument, futuristiska bullermanifest, konkret musik. 
Lektion 3 (9/9)    Inspelningsteknologin, minimalism, fluxus.
Lektion 4 (16/9)   Radioegen konst, hörspel och text-ljudkomposition.
Lektion 5 (23/9)  Synthesizers, datorer, MIDI och fältinspelningar.
Lektion 6 (30/9)  Den elektroakustiska musiken och ljudkonsten i samtiden. Landskapsskiss över 2000-talet.

 

Introduktionskursens lärare
Susanne Skog är ljudkonstnär, radioproducent, kulturjournalist och redaktör. 
www.susanneskog.se 
 

 

 

Villkor

Urval
Introduktionskursen har ett fåtal kursplatser. Urval för kursen sker baserat på en helhetsbedömning av ansökan. Urval sker även utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Den sökande ska vara lägst 18 år. 

Ansökan och villkor
När du skickar in din ansökan får du bekräftelse via e-post att ansökan är mottagen. Efter urvalsprocessen mejlas antagningsbesked. Om du blivit antagen skickas kallelse och faktura för kursavgiften. Kursavgiften ska vara inbetald och registrerad hos oss inom förfallodatum.

Inställd eller flyttad kurs
Elektronmusikstudion förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurser eller kurstillfällen, ändra utbildningsdatum, lärare, kursavgift och kursplan. Om detta sker meddelas du via e-post. Eventuella inbetalade kursavgifter återbetalas vid helt inställd kurs. Inga övriga ersättningar utbetalas.

Avbokning och sjukdom
Avbokning ska inkomma skriftligen via e-post så snart som möjligt efter antagningsbesked skickats ut, senast 16 juni 2024.  Vid avbokning 17 juni 2024 eller närmare kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Full återbetalning av kursavgift medges vid allvarlig akut sjukdom eller skada hos deltagare eller nära anhörig som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med läkarintyg. 

Annan frånvaro
Om du uteblir från en lektion av annan anledning än de som ovan angivits, finns ingen möjlighet att ta igen lektionen kostnadsfritt senare under kursen, eller få ekonomisk kompensation för den missade lektionen.

Examination
För att få behörighet att söka vidare till Grundkursen krävs närvaro på minst fyra av sex lektioner.

 
För frågor om kursen, kontakta Elektronmusikstudions utbildningskoordinator: lisa.stenberg@elektronmusikstudion.se


Ansök härAnsökan stängd