Utställningen visas på Scenkonstmuseet 1 December 2023 - 1 September 2024

(In English below)

 
Elektronmusikstudion, EMS, i Stockholm är ett av världens äldsta och främsta fästen för elektronisk musik och ljudkonst. Det här är historien om en utopisk framtidsvision, ny teknik som ska rädda världen och en statlig storsatsning på elektronmusik.

EMS utstallningen toppsnurra 1280x425 3

 

Ny musik för en ny tid Året är 1964 och framtiden är ljus. Det finns en lösning på mänsklighetens problem och den stavas atom- och datakraft. Nu ska en bättre, fredligare och vackrare värld byggas. De tidiga datorerna kallas för elektronhjärnor. De kan inte bara räkna och sortera, de kan också användas för att skapa konst – en ny sorts musik för en ny tid.

Världens modernaste land I Stockholm satsar Sveriges Radio miljoner på en avancerad datorstudio för elektroakustisk musik och ljudkonst. Elektronmusikstudion ser dagens ljus under ledning av tonsättaren Knut Wiggen. Stockholm blir snart en central plats för den nya radikala konst- och musikscenen i Europa.

Välkommen in i studion I 60 år har Elektronmusikstudion lockat konstnärer och tonsättare från stora delar av världen. Verksamheten har pågått dygnet runt, året om sedan start. I dag skapas allt från kammarmusik till smal och experimentell klubbmusik på EMS. Nu bjuder vi in dig till den legendariska miljön.


Analog bandteknik och världsunika syntar Se delar av den ursprungliga Elektronmusikstudion och kliv in i dagens högteknologiska studio med hjälp av VR. Skapa egna ljud med hjälp av en oscillator och frossa bland över 200 objekt – EMS första dator, en röstförvrängare i form av en brödrost och inte minst den världskända Buchla-synten.


Brytningstid och konflikter Via lyssningsstationer, video, bilder och pressklipp lotsar vi dig genom 1960-talets pionjäranda, optimism och framtidstro. Följ med till ett konfliktfyllt 1970-tal som urartar i offentliga bråk och blodvite och vidare till 1980-talets nystart i specialbyggda lokaler på Söder Mälarstrand. Det är här Elektronmusikstudion befäster sin plats på den elektroniska musikens världskarta.


Upplev verk av över 30 konstnärer med koppling till Elektronmusikstudion. Utställningen bjuder dessutom på en ny installation av ljudkonstnären Hanna Hartman. Medverkande konstnärer 
• Tarek Atoui
• Caterina Barbieri
• Karl-Birger Blomdahl
• Lars-Gunnar Bodin
• Nadine Byrne
• Viking Eggeling
• Björn Elisson
• Marcus Fjellström
• Ferenc Füzeskuti
• Amanda Glans
• Guds söner (Leif Elggren och Kent Tankred)
• Sten Hanson
• Hanna Hartman
• Åke Hodell
• Maria W Horn
• Ofelia Jarl Ortega
• Per Jonsson
• Daniel M Karlsson
• Erkki Kurenniemi
• Patsy Lassbo
• Ida Lundén
• Ralph Lundsten
• Miklós Maros
• Lise-Lotte Norelius
• Mattias Petersson
• Akoz Rozmann
• Räserbyrån (Katarina Eriksson, Per Sacklén och Håkan Mayer)
• Liv Strand
• Jenny Sunesson
• Jonas Söderberg
• Knut Sönstevold
• Pär Thörn
• Tamas Ungvary
• Knut Wiggen
• Ulla Wiggen
• Lars Åkerlund
• Sonja Åkesson

=============================================================================================================================

Elektronmusikstudion EMS – art, technology and politics

On show from 1 December 2023 to 1 September 2024

Elektronmusikstudion EMS in Stockholm is one of the world’s oldest and most prominent centres for electronic music and sound art. This is the story of a utopian vision of the future, new technology that will save the world, and a major national initiative in electronic music.

New music for a new era It was the year 1964 and the future was looking bright. A solution had been found to the problems facing humankind, and that solution lay in nuclear and computer processing power. A better, more peaceful and more beautiful world could now be built. In the early days, computers were known as “electronic brains”. Not only could they perform calculations and sort data, but they could also be used to create art – a new kind of music, fit for a new era.

The most modern country in the world In Stockholm, the public-service broadcaster Sveriges Radio invested millions of kronor in an advanced computer-based studio for electroacoustic music and sound art. This facility – called Elektronmusikstudion or EMS – was set up under the guidance of composer Knut Wiggen and Stockholm soon became a hub for Europe’s new radical art and music scene.

Aktuellt: “Can you really call it beautiful?” Gary Engman, a reporter for the Swedish news programme Aktuellt, interviewed Knut Wiggen in 1963 (watch video)
Watch more videos from the early days of EMS.

Welcome to the studio EMS has attracted artists and composers from around the world for 60 years. The studio has been operating 24 hours a day and all year round ever since the start. These days, it is used to produce everything from chamber music to niche experimental club music. Now we are inviting visitors to come and see this legendary place for themselves.

Analogue recording technology and cutting-edge synthesisers Explore parts of the original EMS and get an insight into today’s high-tech studio with the help of virtual reality. Use an oscillator to create your own sounds and enjoy seeing the 200 or more objects on display – including the EMS’ first computer, a voice changing device made from a toaster and, perhaps best of all, the world-famous Buchla electronic music system.

Transition and conflict With the help of audio stations, videos, images and press cuttings, we will guide you though the 1960s, a decade characterised by pioneering spirit, optimism and belief in the future. Follow us as we journey into the troubled times of the 1970s, when tensions degenerated into public brawls and bloodshed, and onwards into the new beginnings of the 1980s, when a new purpose-built studio facility was established on Söder Mälarstrand in Stockholm. This is where EMS has cemented its place on the world map of electronic music.

Artists involved Come and discover works by over 30 artists with links to EMS. The exhibition also features a new installation by sound artist Hanna Hartman.

• Tarek Atoui
• Caterina Barbieri
• Karl-Birger Blomdahl
• Lars-Gunnar Bodin
• Nadine Byrne
• Viking Eggeling
• Björn Elisson
• Marcus Fjellström
• Ferenc Füzeskuti
• Amanda Glans
• The Sons of God (Leif Elggren and Kent Tankred)
• Sten Hanson
• Hanna Hartman
• Åke Hodell
• Maria W Horn
• Ofelia Jarl Ortega
• Per Jonsson
• Daniel M Karlsson
• Erkki Kurenniemi
• Patsy Lassbo
• Ida Lundén
• Ralph Lundsten
• Miklós Maros
• Lise-Lotte Norelius
• Mattias Petersson
• Akoz Rozmann
• Räserbyrån (Katarina Eriksson, Per Sacklén and Håkan Mayer)
• Liv Strand
• Jenny Sunesson
• Jonas Söderberg
• Knut Sönstevold
• Pär Thörn
• Tamas Ungvary
• Knut Wiggen
• Ulla Wiggen
• Lars Åkerlund
• Sonja Åkesson