Julia Giertz (f. Stockholm 1984) har en mångårig praktik som ljudkonstnär och ljudtekniker, där komposition blandas med konstruktion av ljudskulpturer och elektroakustiska instrument. Hon har en post-master i ljudkonst från Kungl. Konsthögskolan. Som ljudkonstnär har hon bland annat arbetat med Unsound, Intonal, Elevate, Gnesta Art Lab, Venedigbiennalen, MDT, K3 Hamburg, Norbergfestivalen och Norrlandsoperan.
Hon har även många års erfarenhet av att arbeta med undervisning och kunskapsutjämning, exempelvis med Popkollo och på den Danske Scenekunstskole. Giertz lämnar en tjänst som service- och reparationstekniker på Sveriges Radio för sitt nya uppdrag på Elektronmusikstudion.

Julia Giertz (b. Stockholm 1984) has a long-standing practice
as a sound artist and sound technician, where composition is mixed with the construction of sound sculptures and electroacoustic instruments. She has a post-master's degree in sound art from the Royal Institute of Art. As a sound artist, she has worked with Unsound, Intonal, Elevate, Gnesta Art Lab, the Venice Biennale, MDT, K3 Hamburg, Norbergfestivalen and Norrlandsoperan, among others. She also has many years of experience working with teaching and knowledge leveling, for example with Popkollo and at the Danish National School of Performing Arts (DASPA). Giertz is leaving a position as service and repair technician at Sveriges Radio for her new assignment at Elektronmusikstudion.

Jlulia

Photo by Anders Nästén