Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas från och med den 1 september 2021.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. 
Riktlinjerna mejlas ut separat till studions användare.

Under september kommer även information rörande ombokningar av internationella gäster att skickas ut per mejl till berörda tonsättare.
Möjligheten att söka till Artist in Residence program skjuts upp tills vidare.

För frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.se

Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2021!
 1 2

Elektronmusikstudion EMS will reopen from September 1, 2021.

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion.
The new guidelines is sent by e-mail to the studio users.

During September, information regarding rescheduling of international residences will be sent by e-mail to those concerned.
Call for applications to Artist in Residence program is closed until further notice.

If any questions contact: info@elektronmusikstudion.se

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!