EMS har köpt in en klon av ett Buchla 100-system som har installerats i Studio 3. Den nya synten är byggd av Jon Nensén och är baserad på det system som Donald Buchla byggde till San Francisco Tape Music Center i mitten av 60-talet. Vårt system har testats av Morton Subotnick som anser att den är likvärdig med det ursprungliga systemet vad gäller både ljud och handhavande. Om du är EMS-användare och vill ha en introduktion till den nya synten går det bra att skicka ett mejl till teknik@elektronmusikstudion.se och boka en tid med någon av våra tekniker.

EMS has acquired a clone of a Buchla 100 modular system, which has been installed in Studio 3. The new system has been constructed by Stockholm-based designer Jon Nensén and is based on the modular system Donald Buchla constructed for the San Francisco Tape Music Center in the mid-sixties. Our system has been tested by Morton Subotnick, who considers its performance equal to the original synth in terms of sound and use. If you are already an EMS user and want an introduction to the new system please send an email to teknik@elektronmusikstudion.se to book an appointment with one of our technicians.

Buchla100 S381 kopia