Tonsättarresidens vid ZKM i Karlsruhe utlyses. Residensperiod är en månad under hösten 2013 med eventuell möjlighet till förlängning.

Residenset inkluderar resa, enkelt boende och traktamente om 1500 EUR/månad. Urval kommer att ske under hand. Urvalet sker i samarbete med ZKM som ansvarar för residensvistelserna. Prioritet kommer att ges till tonsättare med en lärarfunktion på EMS och med ett intresse för spatialisering i allmänhet och mjukvaran Zirkonium i synnerhet. 

Ansökan sker på engelska och ska innehålla en kort CV som förutom konstnärligt arbete också ska omfatta eventuella utbildningsmeriter, samt ett personligt brev där arbete, och intresse för/erfarenhet av spatialisering presenteras. Ansökan adresseras till ZKM, Karlsruhe och skickas till: info@elektronmusikstudion.se

För mer info om ZKM: http://on1.zkm.de/zkm/e/about