EAMlinjens
Releasekonsert Xtra högtalare på Fylkingen
Datum: 25 Januari 2013 - 19:30

Musik av Girilal Baars, Eva Erbenius, Helene Hedsund, Magnus Johansson,
Mathias Josefson, Boa Pettersson och Leonard Tsouo.

Fri entré.
SAMPRODUKTION: EMS / SEAMS