21 - 30 NOVEMBER 2008

Fylkingen, Stockholm

 

21/10 Seminarium - Francois Bayle, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.

 

22/10 Konsert strax efter invigningen av Fylkingens 75 års festival. En konsert som många kommer att minnas, diffuserad av tonsättaren själv.

 

27/ 10 Seminarium - Jenny Sunesson om sitt konstnärskap, EMS, Stockholm

 

27/10 Konsert - Koppfragmenten, Bas Kalle, Fylkingen, Stockholm

Nytt stycke av den holländske tonsättaren och multimediakonstnären Bas Kalle. Stycket är delvis komponerat på EMS där Bas Kalle varit gästtonsättare, och delvis i tonsättarens privata studio. Arrangeras inom ramen för Fylkingens 75års jubileum.

 

Jonny Axelsson och Martijn Tellinga

ett nyskrivet stycke av den holländske tonsättaren Martijn Tellinga, med stöd från Framtidens Kultur. Fylkingen, Stockholm

 

26/10 Konsert - Isola, Lise-Lotte Norelius. Fylkingen, Stockholm