large folke

Foto: Bengt Bergström

Tonsättaren Folke Rabe har gått bort. Han studerade vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm 1957-64 för bland andra Valdemar Söderholm, Bo Wallner, Karl-Birger Blomdahl, Ingvar Lidholm, György Ligeti och Witold Lutoslawski.

Inom den moderna konstmusiken var Rabe en företrädare för improvisationsmusik och grafisk notation. Senare utgjorde musik för mässingsblåsinstrument en markant del i hans verklista. Han har också komponerat uppmärksammade körmusikverk, bland dessa kan nämnas "Pièce" och "Rondes", samt elektroakustisk musik -bland annat stycket "Va?? Was?? What??" inspelat i den gamla "Klangverkstaden" på EMS i Sveriges Radios historiska lokaler på Kungsgatan 8.

Som jazzmusiker spelade Folke Rabe med bland andra Arne Domnérus storband och Harry Arnolds radioband. Han valdes in som medlem i Föreningen svenska tonsättare 1965. Under åren 1968-80 var han programdirektör på Rikskonserter och ansvarig för uppbyggnaden av "Elektronmusikslådan", vars viktigaste komponent var den Serge synthesizer som idag finns i Studio 6 på Elektronmusikstudion.

1980-2000 arbetade han som bl a musikproducent på Sveriges Radio. Folke Rabe blev 81 år.